CV

Uddannelse
Afgang fra Højskolen for Opdragelseskunst
Københavns Universitet, kultursociologi, bachelor,
Roskilde Universitet, cand.scient.adm.
Roskilde Universitet, Master i Socialt Entreprenørskab

Arbejde
Michaelskolen, klasselærer
Ribe Amtsråd, akademisk fuldmægtig
Ballerup Kommune, udviklingskonsulent
Overborgmesteren, planlægger
Københavns Brandvæsen, sektionsleder for sikkerhed og beredskab
Kommunaldirektørforeningen (PRIMO), projektleder for “Den robuste kommune”
Københavns Kommune, udviklingsprojektet “En resilient kultur i Københavns Kommune?”
Nordic Advisory Team, senior advisor